overheid

Overheid

Met de komst van de Participatiewet in 2015 staan gemeenten voor de uitdaging om meer mensen naar werk te begeleiden met minder middelen. Ze moeten daarom scherpe keuzes maken en zoeken naar een efficiënte re-integratie aanpak.

Sterk naar Werk (SNW) is hét bureau dat is gespecialiseerd in groepsgewijze trainingen, gericht op de nieuwe Participatiewet. Het hoofddoel is altijd uitstroom uit de uitkering.

Populaire trainingen

Sterk naar werk (SNW)

De groepstraining Sterk naar Werk is een kosten- en tijdbesparende methodische sollicitatietraining. De individuele re-integratie trajecten zijn vervangen door een groepsgewijze aanpak, die meer mensen tegelijk bedient en, door de groepsdynamiek, positieve effecten sorteert. In de groepen zie je een grote diversiteit aan deelnemers. Waar vroeger een scheiding werd aangebracht op basis van de participatieladder, kijken we nu naar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de deelnemer. Het gaat dan zowel om het zoeken naar werk, als de naleving van de arbeidsplichten. Algemeen geaccepteerd werk en de kortste weg naar werk staan centraal.

De training activeert de deelnemer en geeft hem of haar werkritme en sollicitatie- en werknemersvaardigheden. De eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer staat voorop. De inspanningen van de trainer zijn erop gericht om de deelnemer hierbij te ondersteunen.
Wij werken volgens het motto “hartelijk hard”:

Hartelijk: in onze benadering van de deelnemers gaan we uit van vertrouwen, oprechte aandacht en het bevlogen zoeken naar oplossingen.
Hard: wij geven duidelijkheid over de afspraken en voorwaarden waaronder onze diensten worden verleend.

SNW Train de trainer

De SNW aanpak is een methodische aanpak, waarbij het klantenbestand groepsgewijs getraind wordt, met als doel de kortste weg naar werk. Het is een no nonsens werkwijze. Wij trainen het bestaande klantmanagement in het werken met deze groepsgewijze aanpak. Van intake tot sollicitatietraining, inrichting van een vacaturecentrum en het werven van regulier werk.

Het doel is om een team zelfredzaam te maken. We zetten een kostenbesparende manier van werken neer, waardoor je met een lager participatiebudget meer mensen kunt trainen op weg naar werk! We besteden aandacht aan het werken met de doelgroep, weerstand ombuigen, groepsdynamica en omgaan met agressie.

Aan het einde van de training worden de teamleden gecertificeerd als Sterk naar Werk trainer.

SNW preventietraining ww

De preventietraining WW is een een samenwerkingsverband tussen UWV, de gemeente en een Werkgevers Servicepunt (WSP). Het doel is om instroom naar de Participatiewet te voorkomen.
De preventietraining is voor WW gerechtigden, die in het laatste kwartaal van hun WW uitkering zitten. We geven de deelnemer de laatste boost om instroom in de bijstand te voorkomen. Het is een zeer motiverende training, waarbij de deelnemer aan het eind in zijn kracht staat en klaar is voor werk. Gedurende het hele traject ligt de focus op uitstroom.

SNW Anderstaligen

De groepsgewijze training SNW anderstaligen is gericht op uitstroom en re-integratie van anderstalige bijstandsgerechtigden naar werk. De training sluit aan bij de Participatiewet, met de visie “iedereen doet mee en niemand aan de kant”. De taalcomponent van de training volgt de richtlijnen van de Taaleis. Daarnaast maakt de deelnemer kennis met de Nederlandse cultuurkenmerken in een zakelijke omgeving, zoals presenteren en onderhandelen in het Nederlands bij een zakelijk gesprek. We gaan ook in op de Nederlandse wet- en regelgeving en gewoonten.

SNW Sociale activering

De groepsgewijze training Sociale Activering brengt bijstandsgerechtigden in beweging door middel van training en empowerment. Het hoofddoel is uitstroom naar vrijwilligerswerk/tegenprestatie of werk met behoud van uitkering.
Deze re-integratie training is vooral bedoeld voor kwetsbare doelgroepen en klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

SNW training granieten bestand

De SNW training voor het granieten bestand is gericht op het deel van het bestand met bijstandsgerechtigden die van het ene in het andere re-integratietraject vallen zonder uit te stromen naar regulier werk en geen vooruitgang lijken te boeken.

De training is doelmatig, effectief, resultaatgericht en methodisch ingericht. We stellen ons positief, gemotiveerd en gelijkwaardig op naar de deelnemer. We maken gebruik van onze presentatievaardigheden en de groepsdynamiek en schatten per situatie in welke stijl van trainen op dat moment het beste werkt. We volgen een speciaal lesplan, waarmee de deelnemer aan het eind van de training klaar is voor werk. We werken volgens de “hartelijk hard” methode, volgens de kaders van de wet, de visie op dienstverlening en de afgesproken kaders en werkprocessen van de organisatie. Binnen deze training wordt er gehandhaafd op het niet nakomen van de verplichtingen van de P-wet.

SNW Basis computervaardighedentraining

De Basis Computervaardighedentraining is een korte, duidelijke en stapsgewijze training, waarin de deelnemer leert omgaan met de computer en vaardigheden krijgt om op een digitale manier te zoeken naar vacatures en te solliciteren. Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om een Word document, met een duidelijke bestandsnaam, als bijlage toe te voegen aan een e-mail, om zo het sollicitatieproces op gang te brengen.

SNW Bestandsscreening

Om de (on)mogelijkheden van bijstandsgerechtigden in kaart te brengen, bieden wij een bestandsscreening aan. De focus ligt op de mate van mogelijke arbeidsparticipatie en re-integratie. Het resultaat is een rapport met een goed, helder en bondig advies. We geven een indicatie van het tijdspad naar arbeidsinschakeling en de daarbij behorende stappen.

scholen

Scholen

Voor scholen hebben wij trainingen, beroepskeuzetesten en workshops gericht op talentontwikkeling en het vinden en behouden van werk. We maken alles op maat, zodat de oplossing past bij uw vraag en het niveau van de leerling.

U kunt denken aan een maatwerkpakket, bestaande uit onderdelen als:
• Kwaliteiten en belemmeringen;
• Welk beroep past bij mij?;
• Het solliciteren van nu;
• Het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief;
• Het maken van een motivatie;
• Het maken van een cv met een kort en krachtig profiel;
• Presenteren en gesprekken oefenen;
• Vacatures zoeken en analyseren en;
• Het onderhandelen bij een zakelijk gesprek.

bedrijven

Bedrijven

Succesvolle mobiliteit is maatwerk. Hoe begeleidt u uw personeel op een verantwoorde manier van werk naar werk?

SNW heeft ervaring met grote reorganisaties, waarbij honderden mensen van werk naar werk zijn begeleid. Wij helpen u bij het opzetten van een mobiliteitscentrum en het begeleiden van uw werknemers. We leveren maatwerk en gaan graag met u in gesprek om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen en welk pakket het beste bij u past. We bieden onderdelen aan als:

• Het opzetten van een mobiliteitscentrum
• Het opstellen van Vaststellingsovereenkomsten (VSO)
• Sollicitatietraining
• Communicatietraining
• Computertraining
• Teambuilding
• Een individueel re-integratie traject.

particulieren

Particulieren

Hoe onderscheid ik mijzelf bij een sollicitatie en zorg ik dat ik wordt uitgenodigd voor een gesprek? In deze krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om aan tafel te komen bij een werkgever. SNW helpt u op weg bij het vinden en behouden van uw droombaan.

Wij geven groepstrainingen, waarin u in een kort en bondig programma vaardigheden opdoet die u kunt gebruiken bij uw sollicitatie.

Aan het eind van deze training staat u in uw kracht en bent u klaar voor werk!

We kunnen ook een persoonlijk gesprek met u voeren om te kijken waarom het nog niet is gelukt om aan een baan te komen. Naar aanleiding van dat gesprek kunnen wij u bijvoorbeeld helpen met:

• Een mobiliteitstraject
• Cv check
• Sollicitatiebrief check
• Het samen opstellen van een cv en brief
• Vacatures vinden en analyseren om een nog beter brief te kunnen schrijven
• Oefenen van een elevatorpitch
• Oefenen van het sollicitatiegesprek
• Een individueel re-integratie traject.

Blijf niet langer wachten op een baan, onderneem actie en neem contact op voor de mogelijkheden!